Oznam pre našich žiakov a rodičov

Oznam pre našich žiakov a rodičov

Od 17.5.2021 sa v našej ZUŠ obnovuje prezenčný vyučovací proces vo všetkých vyučovací odboroch podľa platného rozvrhu hodín v školskom roku 2020/21. O vyučovacom procese Vás budú informovať aj pedagógovia hlavných predmetov.