Aktuality
Prijímacie skúšky 5. – 9. júna 2023

Prijímacie skúšky 5. – 9. júna 2023

Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického...

Prečítajte si viac
Prijímacie skúšky  6. – 9. júna 2022

Prijímacie skúšky 6. – 9. júna 2022

Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického...

Prečítajte si viac
Rozhodnutie ministerstva školstva – 25.11.2021

Rozhodnutie ministerstva školstva – 25.11.2021

Bratislava 25. novembra 2021Číslo: 2020/21911:1-A1810 ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej...

Prečítajte si viac