Aktuality
Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania

Obec Slovenská Ľupča Námestie SNP 13,976 13 Slovenská Ľupča zastúpená štatutárnym zástupcom obce, ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy v Slovenskej Ľupči, vyhlasuje v zmysle ust. § 4 zák.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene...

Prečítajte si viac
Prijímacie skúšky 5. – 9. júna 2023

Prijímacie skúšky 5. – 9. júna 2023

Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického...

Prečítajte si viac
Prijímacie skúšky  6. – 9. júna 2022

Prijímacie skúšky 6. – 9. júna 2022

Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického...

Prečítajte si viac