Tanečný odbor

V prípravnom štúdiu spoznávajú žiaci jednoduché výrazové prostriedky, učitelia sa zameriavajú na formy vyučovania hrou. Po dvojročnej tanečnej príprave sa učia základom klasického, ľudového a moderného tanca. Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia tanečného odboru je všestranná základná tanečná výchova našich žiakov. V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu pôsobiť v súboroch ľudového tanca, moderného scénického tanca alebo pokračovať v štúdiu na tanečnom konzervatóriu. Veľmi dôležitá je príprava a prijatie žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania. (konzervatórium, pedagogická fakulta UMB a pod.).

Pedagógovia tanečného odboru

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Martina Fodorová

Galéria