Tanečný odbor

V prípravnom štúdiu spoznávajú žiaci jednoduché výrazové prostriedky, učitelia sa zameriavajú na formy vyučovania hrou. Po dvojročnej tanečnej príprave sa učia základom klasického, ľudového a moderného tanca. Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia tanečného odboru je všestranná základná tanečná výchova našich žiakov. V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu pôsobiť v súboroch ľudového tanca, moderného scénického tanca alebo pokračovať v štúdiu na tanečnom konzervatóriu. Veľmi dôležitá je príprava a prijatie žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania. (konzervatórium, pedagogická fakulta UMB a pod.).

Pedagógovia tanečného odboru

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Martina Fodorová

aktuality

Kroje pre DFS Drienka

Kroje pre DFS Drienka

Tak znie názov projektu, ktorý sme podali v roku 2020 v rámci výzvy BBSK „VZN č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu...

DFS Drienka podporil Fond na podporu umenia

DFS Drienka podporil Fond na podporu umenia

ZUŠ Slovenská Ľupča - Detský folklórny súbor Drienka, ktorý je súčasťou tanečného oddelenia, podal žiadosť č. 19-432-04839 o poskytnutie finančných prostriedkov pod názvom "Tancujem, tancujem" na Fond na podporu umenia. Na základe posúdenia odbornej komisie FPU,...

Galéria