Prijímacie skúšky

Kritéria pre prijímacie skúšky

Hudobný odbor:

 • zisťovanie hudobného sluchu
 • zisťovanie rytmického cítenia
 • spev ľudovej a umelej piesne
 • fyzické dispozície pre daný hudobný nástroj

Výtvarný odbor:

 • vnímanie tvaru, farebnosti, priestoru,
 • kresba

Literárno-dramatický odbor

 • artikulácia hovoreného slova
 • komunikačné schopnosti

Tanečný odbor:

 • zisťovanie hudobno-pohybových schopností
 • zisťovanie rytmického cítenia
 • fyzické dispozície