O škole

Základná umelecká škola v Slovenskej Ľupči sídli od 10.10.2013 v strešnej vstavbe Základnej školy Sama Cambela na Školskej ulici v primerane tichom prostredí. Nakoľko sme v minulosti vyučovali v prenajatých priestoroch, v súčasnosti sa môžeme pochváliť novými učebňami pre individuálne, ale aj kolektívne vyučovanie. ZUŠ v Slovenskej Ľupči bola zaradená do siete škôl 1. septembra 2007 a vznikla odčlenením sa od Základnej umeleckej školy v Brusne. Škola má približne 350 žiakov, ktorí majú k dispozícii štyri umelecké odbory:

1. Hudobný – hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na husliach, , hra na dychových nástrojoch, (zobcová flauta, saxofón, lesný roh, trúbka), hra na gitare, hra na bicích nástrojoch, spev.
2. Výtvarný.
3. Literárno – dramatický.
4. Tanečný – ktorého súčasťou je aj Detský folklórny súbor Drienka.

ZUŠ exteríer

Vyučovanie prebieha okrem hlavnej budovy aj v elokovaných pracoviskách Selce, Podkonice, Mks Slovenská Ľupča. ZUŠ navštevujú žiaci z obcí Slovenská Ľupča, Podkonice, Lučatín, Strelníky, Hiadeľ, Selce, Priechod. Ich vekové rozpätie korešponduje s vekom detí ZŠ. Kolektív ZUŠ tvoria samostatne pracujúci odborní pedagógovia s umeleckým vzdelaním.

Pozrite si video prezentáciu našej školy