Výtvarný odbor

Zastrešuje výtvarné umenie ako širokospektrálny pohľad poznávania a vyjadrovania sa. Z tohto integrujúceho charakteru výtvarného umenia vychádza výtvarná výchova, výchova umením, nesúca v sebe predpoklady prepojenia citovej a rozumovej výchovy, smerujúcej k rozvoju individuálnych stránok osobnosti dieťaťa a jeho tvorivého potenciálu. Vo výtvarnom odbore je vyučovanie zamerané práve na rozvoj tvorivosti a spoznávanie výtvarných techník – kresby, maľby, grafiky (žiak realizuje prácu od návrhu až po tlač na grafickom lise), modelovania a keramiky (škola vlastní keramickú pec) s rozšírenou ponukou o odbor textílií a fotografie. Talentovaní žiaci môžu taktiež pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.

Pedagóg výtvareho odboru

Bc. Jana Krajanová

Galéria prác našich žiakov