Pedagógovia a zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Rastislav Kašiar, DiS. art.

riaditeľ

Mgr. Ivo Petrík

zástupca riaditeľa

Hudobný odbor

Mgr. Rastislav Kašiar, DiS. art.

hra na gitare

Mgr. Ivo Petrík

hudobná náuka, hra na dychových a bicích nástrojoch

Mgr. art. Katarína Flochová, PhD.

hudobná náuka, hra na akordeóne

Mgr. Gabriela Lacková

hra na klavíri

Mgr. Daša Kochelková, PhD.

hra na klavíri

Mgr. Miroslava Sedliaková

hra na klavíri

Mgr. Lucia Petríková

hra na klavíri

Mgr. art. Zuzana Polónyová

spev

Mgr. art. Ivana Baczová

hra na husliach

Mgr. art. Renáta Soláriková

hra na dychových nástrojoch

Mgr.art Klaudia Chodúrová, DiS. art.

hra na dychových nástrojoch

Marián Holba DiS. art.

hra na gitare

Bc. Matúš Mayer

hra na gitare, hudobná náuka

Milan Hronček, DiS. art.

hra na cimbale

Výtvarný odbor

Bc. Jana Krajanová

Literárno-dramatický odbor

Mgr. Miroslava Sedliaková

Tanečný odbor

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Martina Fodorová

Súčasťou tanečného oddelenia je DFS Drienka

Ekonomický úsek

Ing. Eva Skvařilová