Literárno dramatický odbor

Je syntetizujúcim odborom, ktorý ponúka dramatické, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitného a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Nadobúdajú hlbší vzťah k materinskej reči. Tento odbor vychováva z detí a študentov budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, čitateľov, vzdelaných a náročných divákov. Tým najtalentovanejším jednotlivcom pomáha pripraviť sa na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, scénaristiky, bábkoherectva, divadelnej a filmovej vedy, učiteľstva dramatickej výchovy na vysokých umeleckých školách, pedagogických a filozofických fakultách .

Pedagóg literárno-dramatického odboru

Mgr. Miroslava Sedliaková

Galéria