Hudobný odbor

Vzťah k hudbe, chuť prejavovať sa hudobne je základným predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji. Naša škola má širokú škálu pôsobnosti pevne podchytiť tento základný predpoklad u detí v prípravnom štúdiu, ktoré po jeho absolvovaní majú možnosť vybrať si z ponuky hudobných nástrojov, na ktorom sa chcú naučiť hrať. Žiakov vzdelávame v spevu a v hre na rôzne sólové hudobné nástroje (klavír, akordeón, zobcové flauty, saxofón, trúbka, husle, bicie nástroje, gitara) s pôsobením v rôznych komorných zoskupeniach, ľudovej hudbe, speváckom zbore, tanečnej kapele.

Pedagógovia hudobného odboru

Mgr. Rastislav Kašiar, DiS. art.

hra na gitare

Mgr. Ivo Petrík

hudobná náuka, hra na dychových a bicích nástrojoch

Mgr. art. Katarína Flochová, PhD.

hudobná náuka, hra na akordeóne

Mgr. Gabriela Lacková

hra na klavíri

Mgr. Daša Kochelková, PhD.

hra na klavíri

Mgr. Miroslava Sedliaková

hra na klavíri

Mgr. Lucia Petríková

hra na klavíri

Mgr. art. Zuzana Polónyová

spev

Mgr. art. Ivana Baczová

hra na husliach

Mgr. art. Renáta Soláriková

hra na dychových nástrojoch

Mgr. art. Klaudia Chodúrová, DiS. art.

hra na dychových nástrojoch

Marián Holba DiS. art.

hra na gitare

Bc. Matúš Mayer

hra na gitare, hudobná náuka

Milan Hronček, DiS. art.

hra na cimbale

Galéria