Hudobný odbor

Vzťah k hudbe, chuť prejavovať sa hudobne je základným predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji. Naša škola má širokú škálu pôsobnosti pevne podchytiť tento základný predpoklad u detí v prípravnom štúdiu, ktoré po jeho absolvovaní majú možnosť vybrať si z ponuky hudobných nástrojov, na ktorom sa chcú naučiť hrať. Žiakov vzdelávame v spevu a v hre na rôzne sólové hudobné nástroje (klavír, akordeón, zobcové flauty, saxofón, trúbka, husle, bicie nástroje, gitara) s pôsobením v rôznych komorných zoskupeniach, ľudovej hudbe, speváckom zbore, tanečnej kapele.

Pedagógovia hudobného odboru

Mgr. Ivo Petrík

hudobná náuka, hra na dychových a bicích nástrojoch

Mgr. art. Katarína Flochová, PhD.

hudobná náuka, hra na akordeóne

Mgr. Marcela Jamrichová

hra na klavíri

Mgr. Gabriela Lacková

hra na klavíri

Mgr. Daša Kochelková, PhD.

hra na klavíri

Mgr. Miroslava Sedliaková

hra na klavíri

Mgr. Lucia Petríková

hra na klavíri

Mgr. art. Zuzana Polónyová

spev

Mgr. art. Ivana Baczová

hra na husliach (materská dovolenka)

Mgr. Ján Banga

hra na husliach (zastupovanie MD)

Mgr. Rastislav Kašiar

hra na gitare

Marián Holba Dis. art.

hra na gitare

Milan Hronček

hra na cimbale

Galéria