Zmluvy – povinné zverejňovanie
Názov
Zmluva č. REG-2023-01-31-098-002 – na poskytovanie služieb v oblasti registratúry
31. januára 2023
Zmluva č. GDPR-2023-01-31-098-001 – na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov
31. januára 2023
Kolektívna zmluva
11. januára 2023