Oznámenie pre rodičov a žiakov výtvarného odboru

Oznámenie pre rodičov a žiakov výtvarného odboru

Oznamujeme rodičom a žiakom našej ZUŠ, že Výtvarný odbor sa z personálneho a epidemiologického dôvodu v pracovisku Slovenská Ľupča nebude od 17.5.2021 prezenčne vyučovať. O jej prezenčnej forme Vás budeme informovať hneď, ako to bude možné. Ďakujeme Vám za...
Oznámenie pre rodičov a žiakov výtvarného odboru

Oznam pre našich žiakov a rodičov

Od 17.5.2021 sa v našej ZUŠ obnovuje prezenčný vyučovací proces vo všetkých vyučovací odboroch podľa platného rozvrhu hodín v školskom roku 2020/21. O vyučovacom procese Vás budú informovať aj pedagógovia hlavných predmetov.