Od 8.2.2021 obnovujeme školské vyučovanie v individuálnej forme pre žiakov 1-4 ročníka ZŠ. Avšak spev a dychové nástroje naďalej pokračujú dištančnou formou. Všetky informácie Vám budú sprostredkované pedagógmi hlavných predmetov.

VEDENIE ZUŠ