Kroje pre DFS Drienka

Kroje pre DFS Drienka

Tak znie názov projektu, ktorý sme podali v roku 2020 v rámci výzvy BBSK „VZN č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu...
DFS Drienka podporil Fond na podporu umenia

DFS Drienka podporil Fond na podporu umenia

ZUŠ Slovenská Ľupča – Detský folklórny súbor Drienka, ktorý je súčasťou tanečného oddelenia, podal žiadosť č. 19-432-04839 o poskytnutie finančných prostriedkov pod názvom „Tancujem, tancujem“ na Fond na podporu umenia. Na základe posúdenia...