Aktuality
Rozhodnutie ministerstva školstva – 25.11.2021

Rozhodnutie ministerstva školstva – 25.11.2021

Bratislava 25. novembra 2021Číslo: 2020/21911:1-A1810 ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej...

Prečítajte si viac
Kroje pre DFS Drienka

Kroje pre DFS Drienka

Tak znie názov projektu, ktorý sme podali v roku 2020 v rámci výzvy BBSK „VZN č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu...

Prečítajte si viac