Aktuality
Súťaž LA GUITAROMANIE 2021

Súťaž LA GUITAROMANIE 2021

Aj napriek náročnému roku sa žiaci našej ZUŠ pripravujú aj na viaceré súťaže. Jednou z nich je LA GUITAROMANIE 2021 do ktorej sa zapojili Adam Bartko a Jakub Dlhoš v kategórii II. kategória A. Vypočujte si ich súťažné nahrávky. Adam Bartko Súťažný repertoár: Jan...

Prečítajte si viac
Oznámenie pre rodičov a žiakov výtvarného odboru

Oznámenie pre rodičov a žiakov výtvarného odboru

Oznamujeme rodičom a žiakom našej ZUŠ, že Výtvarný odbor sa z personálneho a epidemiologického dôvodu v pracovisku Slovenská Ľupča nebude od 17.5.2021 prezenčne vyučovať. O jej prezenčnej forme Vás budeme informovať hneď, ako to bude možné. Ďakujeme Vám za...

Prečítajte si viac
Oznam pre našich žiakov a rodičov

Oznam pre našich žiakov a rodičov

Od 17.5.2021 sa v našej ZUŠ obnovuje prezenčný vyučovací proces vo všetkých vyučovací odboroch podľa platného rozvrhu hodín v školskom roku 2020/21. O vyučovacom procese Vás budú informovať aj pedagógovia hlavných predmetov.

Prečítajte si viac