Tak znie názov projektu, ktorý sme podali v roku 2020 v rámci výzvy BBSK „VZN č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnaností v znení jeho neskorších dodatkov“. Cieľom projektu bolo zaobstarať krojové súčasti pre žiakov tanečného oddelenia ZUŠ – DFS Drienka za účelom prezentovania tancov z nášho kraja v tradičných odevoch.

Preto sme nesmierne vďační, že projekt „Kroje pre DFS Drienka“ bol schválený a tak sme mohli vďaka finančnej podpore BBSK a ZUŠ Slovenská Ľupča zaobstarať 14 ks dievčenských lajblíkov z Čierneho Balogu a 14 ks chlapčenských zápästkov z obce Telgárt.

Aj keď sú tieto časy náročné, my veríme, že sa deti z DFS Drienka v zakúpených krojových súčiastkach divákom, v čo najbližšom čase predvedú a opäť budú rozdávať radosť a šíriť našu tradičnú ľudovú kultúru.