La Guitaromania

Aj napriek náročnému roku sa žiaci našej ZUŠ pripravujú aj na viaceré súťaže. Jednou z nich je LA GUITAROMANIE 2021 do ktorej sa zapojili Adam Bartko a Jakub Dlhoš v kategórii II. kategória A. Vypočujte si ich súťažné nahrávky.

Adam Bartko

Súťažný repertoár: Jan Antonín Losy – Capricio Jorge Cardoso – Baiao Fernando Carrulli – Andante

Jakub Dlhoš

Súťažný repertoár: Erik Satie – Gnossienne č. 1 Mario Fabritio Caroso – Villanella