ZUŠ Slovenská Ľupča – Detský folklórny súbor Drienka, ktorý je súčasťou tanečného oddelenia, podal žiadosť č. 19-432-04839 o poskytnutie finančných prostriedkov pod názvom „Tancujem, tancujem“ na Fond na podporu umenia.

Na základe posúdenia odbornej komisie FPU, bola žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zmluvou č. 19-432-04839 finančne podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Finančná podpora z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia bola určená na pokrytie nákladov spojených s vytvorením a naštudovaním novej choreografie z obce Telgárt pod názvom „Dajže Bože, žebi prišli“ a na zaobstaranie nových krojových súčiastok z obce Telgárt pre chlapcov i dievčatá.

DFS Drienka

Naštudovanie a následne doladenie tanečného a spevného materiálu novej choreografie „Dajže Bože, žebi prišli“ z obce Telgárt, prebehlo pod taktovkou choreografky Mgr. Tatiany Salajovej. Za krojové súčiastky potrebné pre autentické zobrazenie novej choreografie vďačíme Detvianskemu ľudovému umeniu konkrétne Ivetke Smilekovej, ktorá nám ich ušila na základe predložených originálnych častí kroja z obce Telgárt.

Odprezentovanie novej choreografie v novom šate ako aj iných programových čísel DFS Drienka bude súčasťou programu „Tancujem, tancujem“, ktorý bude uvedený hneď ako nám to situácia spojená s pandémiou COVID19 dovolí.

Aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme Fondu na podporu umenia za ich finančnú podporu.

DFS Drienka