Vážení rodičia, milí žiaci, od 11. januára 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Ak by nastali nejaké zmeny, budeme vás informovať.

Ďakujeme, kolektív pedagógov ZUŠ.